Hoje tem! Donuts! (em New York Cafe)

Hoje tem! Donuts! (em New York Cafe)

em Clube Curitibano

em Clube Curitibano

Lustre humildão

Lustre humildão

Uma bike a mais (em New York Cafe)

Uma bike a mais (em New York Cafe)

Boa noite  (em New York Cafe)

Boa noite (em New York Cafe)

Abajur novo. De que filme ele saiu?

Abajur novo. De que filme ele saiu?

Bom dia!

Bom dia!

Boa tarde!  (em New York Cafe)

Boa tarde! (em New York Cafe)

Boa tarde!  (em New York Cafe)

Boa tarde! (em New York Cafe)

Minhoca de vidro  (em Praça Do Japão)

Minhoca de vidro (em Praça Do Japão)

Nervoso

Nervoso

Boa noite

Boa noite

#euviumfusca

#euviumfusca